slide
Respijtzorg: vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Mijn man heeft Parkinson en woont thuis. Buiten een paar uur thuiszorg rust alle zorg en ondersteuning op mijn schouders. Ik zou het fijn vinden als iemand af en toe de zorg van me overneemt, zodat ik met een vriendin kan afspreken, of een dagje of weekend met mijn kleinkinderen op pad kan. Hoe regel ik respijtzorg? En wat zijn de kosten? 

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Een vrijwilliger kan de zorg bijvoorbeeld af en toe een paar uur overnemen, zodat je even weg kunt voor een boodschap of afspraak. Maar ook dagbesteding of ergens logeren vallen onder respijtzorg. Voor een vrijwilliger kun je contact opnemen met de lokale vrijwilligerscentrale. Ook kan het steunpunt mantelzorg in je gemeente je waarschijnlijk verder helpen. Aan deze vorm van vervangende zorg zijn meestal geen kosten verbonden. Je kunt dagbesteding en logeeropvang voor je man aanvragen bij de gemeente. Tijdens een keukentafelgesprek bekijkt de gemeente samen met jou, wat in jouw situatie de best passende respijtzorg is. Je betaalt voor deze respijtzorg een eigen bijdrage, die afhankelijk is van je inkomen en vermogen. Ben je aanvullend verzekerd? Veel zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement - geheel of gedeeltelijk -  vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te vragen wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Mijn vrouw woont nog thuis en heeft veel zorg nodig. Daarvoor heeft ze een Wlz-indicatie gekregen via het CIZ. We hebben twee keer per dag thuiszorg. Daarnaast gaat mijn vrouw vier dagen naar de dagbesteding. Ondanks de hulp vind ik het als partner best zwaar om dag en nacht voor haar te zorgen. Ik zou graag af en toe een weekendje naar mijn dochter in Limburg willen om bij te tanken. Maar waar kan mijn vrouw dan naartoe? En hoeveel dagen kan dat?

Je vrouw zou af en toe in een instelling kunnen gaan logeren, zodat jij een paar dagen weg kunt. Als er sprake is van een Wlz-indicatie en je ontvangt de zorg in natura, dan vraag je bij het CIZ een indicatie aan voor logeeropvang. Heb je een pgb-wlz, dan kun je via het pgb de logeeropvang inkopen. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren. Je bent recht op maximaal 156 etmalen per jaar logeeropvang. In de praktijk betekent dat 156 nachten logeren per jaar. Dit aantal is gebaseerd op maximaal drie nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te sparen, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als je daar behoefte aan hebt. Het zorgkantoor kan met je meedenken over geschikte logeermogelijkheden bij jou in de regio.

Ik overweeg minder te gaan werken, omdat mijn gehandicapte man steeds meer hulp nodig heeft. Maar minder werken betekent minder inkomen, geld dat we eigenlijk niet kunnen missen. Ziet u een oplossing zodat ik kan blijven werken terwijl mijn man in goede handen is? 

Wellicht dat respijtzorg kan bijdragen aan een oplossing. Je man zou een of twee dagen per week naar de dagbesteding kunnen gaan. Daar krijgt hij de nodige zorg en ondersteuning. Jij hoeft dan niet minder te gaan werken, waardoor jullie financiën op orde blijven. Je kunt bij de gemeente de dagbesteding aanvragen. De medewerker van de gemeente kan ook met je meedenken over een passend adres. Of informeer bij het steunpunt mantelzorg of je huisarts. Zij zijn vaak ook goed bekend met de zorgorganisaties bij jou in de buurt. Je zou overigens ook kunnen onderzoeken of een pgb in jullie situatie een oplossing biedt. Je man zou een pgb kunnen aanvragen en jou daaruit kunnen betalen voor de zorg die je hem biedt op de dag (en) dat je minder werkt en voor hem zorgt. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is.