slide
Nieuws

31/01 | Werk en Mantelzorg: praat erover

Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Gemiddeld 1 op de 5 werknemers combineert werk en mantelzorg en dat aantal groeit. Voor Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal genoeg reden om eens extra aandacht te vragen voor deze groep. In het kader van de Dag van de Mantelzorg 2018, hebben we een ludieke actie gehouden: het uitdelen van snoeppotten.

De HRM afdelingen van een aantal grote bedrijven in de regio Brabantse Wal ontvingen een snoeppot met uitnodiging om mee te praten over werk en mantelzorg. Want praten is de eerste stap om aandacht te vragen en draagvlak te creëren. Voor de werkgever is het een belangrijk onderwerp om op de agenda te zetten, want daarmee kan hij uitval, ziekteverzuim en verminderde productiviteit voorkomen. Reden genoeg om het onderwerp serieus te nemen en mee te denken.

Steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal pleit voor mantelzorgvriendelijke organisaties. We vragen werkgevers om zich in te zetten voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega's. Want laten we eerlijk zijn, deze mantelzorgers zijn de steunpilaren voor onze maatschappij en worden al meer dan genoeg belast!

Ongeveer 70% van de mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 17 uur mantelzorg per week. Ben jij één van hen, dan weet je dat die combinatie zwaar kan zijn. Hieronder vind je een aantal tips om overbelasting te voorkomen. 

Valkuil 1: 'Ik houd werk en privé liever gescheiden'

Dit is goed mogelijk. Als de leidinggevende en collega's weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibiliteit. 

TIP: Wacht niet tot de combinatie werk en zorg je teveel is. Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek samen met je leidinggevende naar oplossingen. 

Valkuil 2: 'Mijn collega's staan al onder druk, ik wil hen niet nog meer belasten'

Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 39% van de mantelzorgers denkt dat de collega's werk niet kunnen of willen overnemen versus 92% van de collega's die zegt dit wel te kunnen en te willen. Probeer dus niet teveel in te vullen voor anderen, maar ga het gesprek aan. 

TIP: Maak het bespreekbaar. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. 

Valkuil 3: 'Ik kan zowel mijn werk als mijn zorgtaken het beste zelf doen'

Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activiteiten zoals werk, gezinsleven, hobby's etc. Voor je het weet blijft er geen tijd over voor jezelf. 'Nee zeggen' en 'grenzen bepalen' is vaak moeilijk. Toch is dit nodig om zorgtaken vol te kunnen houden.

TIP: Zorg dat iemand anders de zorgtaken af en toe overneemt. Doe de dingen die jij leuk vindt en waar jij energie van krijgt. Dat is beter voor jou en voor de persoon voor wie je zorgt.

Valkuil 4: 'Ik maak het wel bespreekbaar als ik het echt niet meer aankan'

Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. De stap van overbelast naar een burn-out is klein. Ook je collega's en leidinggevende zien je liever fit op de werkvloer, dan ziek thuis. 

TIP: Maak zorgtaken op tijd bespreekbaar. Als je een disbalans ervaart tussen werk en zorg, trek aan de bel!

Valkuil 5: 'Als ze weten dat ik mantelzorger ben, heeft dat negatieve gevolgen'

Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzekerheid. Leidinggevenden waarderen werknemers die openheid en verantwoordelijkheid tonen en belonen loyaliteit. Mantelzorgtaken geven je ook ervaring die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor de toekomst.

TIP: Kom zelf met ideeën en toon je betrokkenheid en inzet voor een goede oplossing voor beide partijen.

 

De valkuilen en tips zijn afkomstig van Mezzo voor Mantelzorg www.mezzo.nl en www.werkenmantelzorg.nl