slide
Nieuws

22/01 | Update Huishoudelijke Hulp Toelage gemeente Bergen op Zoom

De ondersteuning die momenteel vanuit de HHT-regeling aan mantelzorgers geboden wordt, is een aanvullende vorm van ondersteuning en geen wettelijke taak van de gemeente. In 2017 en 2018 heeft gemeente Bergen op Zoom de regeling gecontinueerd ondanks dat hier vanuit het Rijk geen specifieke middelen meer voor beschikbaar werden gesteld. Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de HHT-regeling. Tot april zal er voor u in ieder geval nog niets veranderen.