slide
Nieuws

22/01 | Eigen bijdrage Wmo 2019

In 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van €17.50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen en PGB's vanuit de Wmo. Deze gaat in vanaf 31 december 2018 (periode 1 van de periodekalender). 

Gezamelijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW- leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.