slide
Nieuws

02/10 | Mantelzorg Brabantse Wal tekent voor In voor mantelzorg-thuis

Op donderdag 29 augustus tekenden WijZijn Traverse Groep, WijZijn Bergen op Zoom, BWI Woensdrecht, gemeente Bergen op Zoom en WijZijn Steenbergen de overeenkomst die hun deelname aan In voor mantelzorg-thuis bevestigt. Hun ambitie: Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers.

Binnen het landelijke programma In voor mantelzorg-thuis, onderdeel van Langer Thuis, gaan organisaties uit zorg en welzijn en gemeenten in een regio in 11 lokale lerende praktijken aan de slag om de ondersteuning aan en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De organisaties werken aan diverse vraagstukken van mantelzorgers en kijken in de praktijk welke oplossingen werken. Doel is dat mantelzorgers zich beter ondersteund voelen en het zorgen beter kunnen volhouden. Een goede samenwerking tussen professionals en organisaties in zorg- en welzijn is daarvoor een voorwaarde.

Wegwijzer

Op de Brabantse Wal vormen vier organisaties de kerngroep van de lokale lerende praktijk: WijZijn Bergen op Zoom, BWI Woensdrecht, gemeente Bergen op Zoom en WijZijn Steenbergen. De wensen van de kerngroepleden zijn helder: het doolhof toegankelijk maken, mantelzorgers ontzorgen en mantelzorgondersteuning makkelijker en toegankelijk maken en beroepskrachten toerusten. Danny Garland, regiomanager Bergen op Zoom bij WijZijn Traverse Groep: ‘Mantelzorgers krijgen vaak te maken met veel verschillende partijen, bijvoorbeeld wijkzorg, welzijnsorganisaties, het ziekenhuis en de huisarts. Die onderlinge afstemming kan beter. Ook is er verschillende regelgeving en onduidelijkheid waar je terecht kunt voor hulp. Het zou mooi zijn als het lukt om dit doolhof meer toegankelijk te maken. Of om op zijn minst wegwijzers te plaatsen. Dat kan alleen als je met elkaar samenwerkt.’

Sociale kaart

Om die reden werken alle lerende praktijken van In voor mantelzorg-thuis ook met een ontwerpgroep. In deze groep zitten zo’n 20 organisaties, waarmee mantelzorgers te maken krijgen. Op de Brabantse Wal zijn speeddates georganiseerd met een aantal van deze stakeholders, waaronder Huis van morgen, Bravis Ziekenhuis, OOBOZ (Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom) en Tante Louise. Ook hier kwam naar voren dat er veel onduidelijkheid is. Zowel voor mantelzorgers als voor de organisaties. Wie doet nu wat? Waar vind ik een mantelzorgmakelaar? Wat doet een Wmo-ondersteuner? Hanneke de Valk van de gemeente Bergen op Zoom, herkent dit. ‘Vanuit de gemeente waren we al bezig met een digitale sociale kaart om zo meer duidelijkheid te creëren. We hebben alle partijen uit de ontwerpgroep uitgenodigd hierover mee te denken. Zo komen er nu al lijntjes bij elkaar.’

Mantelzorger centraal

Een ander aspect waarmee de organisaties in Brabantse Wal aan de slag gaan, is het toerusten van beroepskrachten. Lenny Winkel van BWI Woensdrecht: ‘Iedereen wil graag dat mantelzorgers zich gesteund voelen en niet overbelast raken. Daarvoor is echt maatwerk nodig. Luisteren naar de mantelzorger en de mantelzorger centraal zetten, zijn daarom ook aspecten waaraan we gaan werken. Wat hebben onze beroepskrachten hiervoor nodig? Wat moeten wij als organisaties doen om dit beter te kunnen realiseren?’

De organisaties hebben de verwachting dat deelname aan In voor mantelzorg-thuis helpt om grote stappen te zetten. Katja Keuning-Kleij van WijZijn Bergen op Zoom: ‘Je krijgt begeleiding van Movisie en Vilans. Adviseurs bieden ondersteuning en kennis op het thema mantelzorg, maar bijvoorbeeld ook op samenwerking. Hun sturing helpt om ook echt te beginnen. We willen allemaal hetzelfde uiteindelijk en dat zijn gelukkige mantelzorgers. De puzzel om dat voor elkaar te krijgen, kunnen we alleen samen leggen.’

Op de foto: Danny Garland (WijZijn Traverse Groep, regiomanager Bergen op Zoom) en kerngroepleden Katja Keuning-Kleij (WijZijn Bergen op Zoom) en Lenny Winkel (BWI Woensdrecht). Niet op de foto: kerngroepleden Hanneke de Valk (gemeente Bergen op Zoom) en Joyce Joosen (WijZijn Steenbergen).