slide
Mantelzorg en werk

Wist u dat 1 op de 6 werknemers mantelzorger is?
En dat dit aantal in de sector ´zorg´ zelfs 1 op de 4 werknemers is?

Mantelzorgers die hun zorgtaken combineren met een betaalde baan vinden die combinatie vaak erg lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar soms overlappen en je veel moet regelen en organiseren. Door alle veranderingen in de zorg doet de overheid ook nog eens een groter beroep op mantelzorgers.

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk
"Het Sociaal Cultureel Planbureau deed twee jaar lang onderzoek naar de combinatie mantelzorg en betaald werk. Uit dit rapport van maart 2015 blijkt dat werkende mantelzorgers niet minder gaan werken, omdat dit vaak financieel onhaalbaar is. Mensen leveren vaker hun vrije tijd in. Hierdoor kunnen werkende mantelzorgers overbelast raken.
Download het SCP-rapport hier.

Voorkomen overbelasting
Om overbelasting te voorkomen, kunt u gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. Bovendien kunt u ook altijd terecht bij Mantelzorg Bergen op Zoom wij kunnen u adviseren wat u het beste kunt doen in uw situatie.

M-powerplatform
Dit platform van de Stichting Werk&Mantelzorg ondersteunt en activeert werkende mantelzorgers met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning. Het biedt ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan, langs de drie pijlers: werk, mijzelf en thuis. Kijk op hèt M-powerplatform. 

Interessante websites:
- Stichting Werk en Mantelzorg
- Mezzo (verlofregelingen, aanpassing werktijden en tips)