slide
Jonge mantelzorgers/cursussen

Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op in een situatie waarbij sprake is van zorgen voor en/of juist ook zorgen over een naaste. Wat houdt jonge mantelzorger zijn precies in? Dat betekent dat je als kind of jongere tot en met 24 jaar zorg draagt voor een naaste. Echter, wat nog veel belangrijker is dat je zorgen hebt over een naaste. Veel jonge mantelzorgers hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel en cijferen zichzelf sneller weg dan gemiddeld. Dit kan op latere leeftijd zorgen psychische klachten. Dit is wat we met elkaar moeten voorkomen.                                            

Samen met vele mantelzorgorganisaties in Nederland zet Mantelzorg Brabantse Wal zich daarom in voor deze jongeren. Zo organiseren we activiteiten, zodat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en een moment van ontspanning hebben. Ook bieden we individuele ondersteuning aan.

Waarom moelijk doen als het samen kan?

Mantelzorg Brabantse Wal werkt samen met professionals van verschillende organisaties. Denk hierbij aan: Jeugdpreventie van GGZWNB,  jeugdprofessionals van de gemeenten, maatschappelijk werkers van ziekenhuizen, en ook scholen. Dit is van belang om samen meer aandacht te geven aan deze bijzondere doelgroep.

Op verschillende scholen van de Brabantse Wal worden kosteloze gastlessen door ons verzorgd om zowel de jongeren zelf alsook de docenten en betrokken professionals op scholen bewust te maken van het thema jonge mantelzorg.

Wat kunnen we voor u als professional betekenen?

Op het moment dat u betrokken bent bij een casus waarbij sprake is van jonge mantelzorgers, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Samen kunnen we kijken welke ondersteuning de jongere nodig heeft en kunnen we waar nodig individuele ondersteuning bieden. Daarnaast kunt u de jongere attenderen op het feit dat hij of zij zich heel laagdrempelig via onze website kan registeren. Op deze manier wordt de jongere op de hoogte gebracht van alle activiteiten, die we organiseren en kan hieraan kosteloos worden deelgenomen.

Week van de jonge mantelzorger

Jaarlijks vindt van 1 t/m 7 juni de landelijke week van de jonge mantelzorger plaats. In deze week wordt extra aandacht voor de doelgroep gevraagd. Ook op de Brabantse Wal. Zo worden er webinars en themabijeenkomsten georganiseerd voor u als professional. Uiteraard worden deze week ook de jongeren in het zonnetje gezet met verschillende activiteiten.

JMZ Pro

Mantelzorg Brabantse Wal is aangesloten bij de werkgroep van JMZ Pro. Deze organisatie zet zich in voor jong mantelzorgers, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen, samen met jonge mantelzorgers. Door bij deze werkgroep aan te sluiten is Mantelzorg Brabantse Wal op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen als het gaat om ondersteuning van de jongeren. Daarnaast kan input worden geleverd op basis van ervaringen in de regio. Bent u benieuwd? Neem dan een kijkje op de website van JMZ Pro: https://www.jmzpro.nl/  

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Of is er een casus, die u wilt delen? Neem dan contact met ons op via info@mantelzorgboz.nl