slide
Jeugdwet

Ondersteuning vanuit het CJG of door een professionele organisatie wordt betaald vanuit de Jeugdwet. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De kosten worden dus vergoed door de gemeente waar het kind woont.

Centrum Jeugd en Gezin

Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of opvoeding. Of over problemen thuis. Misschien spijbelt uw kind vaak. Of is er veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn.

Wat doen we? Voor wie? En hoe werkt het?

Je kunt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met al je grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kan altijd zonder doorverwijzing.

Onze aanpak

De jeugdprofessionals sluiten aan op de vragen die er zijn. Soms is een kort traject van enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen is het nodig dat een jeugdprofessional een gezin langere tijd ondersteunt of doorverwijst voor bijvoorbeeld onderzoek of intensievere ondersteuning. Wanneer dit het geval is wordt er altijd een gezinplan opgesteld waarin wordt vastgelegd wat de vraag is en welk traject past bij het komen tot een oplossing. Om ondersteuning op te kunnen starten is altijd toestemming nodig van beiden ouders of gezagsdragers, toestemming wordt gegeven door het gezinsplan te ondertekenen. Vanaf 12 jaar vragen we de jeugdigen ook het gezinsplan te ondertekenen.   

Centrum Jeugd en Gezin Steenbergen

Telefoon: 0167-541131

Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 - 16:30 uur E-mail: info@cjgsteenbergen.nl Locatie: Fabrieksdijk 6, 4651 BR Steenbergen Openingstijden receptie: Maandag t/m donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur Donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

Centrum Jeugd en Gezin Bergen op Zoom

Telefoon:  Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur via 0800-020 04 04 (Gratis)E-mail: backofficejeugd@bergenopzoom.nl Je krijgt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

Locaties:  Het CJG heeft 2 locaties van waaruit de jeugdprofessionals werkzaam zijn. In Bergen op Zoom op Brede school Het Palet en in Halsteren in Ontmoetingscentrum De Wittenhorst. Daarnaast zijn de jeugdprofessionals op bijna alle scholen in de gemeente Bergen op Zoom.

Brede School Het Palet, Frans Halsstraat 25, 4625 BR Bergen op Zoom

Ontmoetingscentrum de Wittenhorst, Lindelaantje 1a, 4661 JK Halsteren

Centrum Jeugd en Gezin Woensdrecht:

Telefoon: 140164 - KIES optie 3 Zorg: Jeugd en WMO

Maandag tot en met donderdag van 8:30-17:00 en vrijdag van 8:30-12:30 uur.

E-mail: zorg@woensdrecht.nl Locatie: Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide