slide
Hulp nodig: vrijwillige thuiszorg

Zoekt u iemand die regelmatig samen met uw kind met een beperking gaat zwemmen, zodat u even tijd heeft voor u zelf? Zorgt u voor uw moeder, maar kunt u niet met haar mee naar de tandarts? Of zorgt u voor uw partner die niet alleen thuis kan zijn en u wilt toch graag uw schildercursus blijven volgen?

In deze situaties kunt u een beroep doen op de vrijwillige thuishulp. De vrijwilligers zijn actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Zij doen dat gratis, hun onkostenvergoeding loopt via Mantelzorg Brabantse Wal.

Wat kunnen de vrijwilligers u bieden?

- oppassen bij en spelen met een kind met een chronische ziekte of beperking
- fietsen op de tandem met een volwassene die blind is
- zwemmen met een kind dat epilepsie heeft
- winkelen met een jongere die in een rolstoel zit
- op bezoek bij een oudere met dementie (partner heeft even tijd voor zichzelf)
- iets leuks doen met iemand die slecht ter been is
- sociaal-emotionele steun geven door te luisteren
- gezelschap zijn voor iemand 

Aanmelden

Wanneer u zich bij het steunpunt Mantelzorg Brabantse Wal aanmeldt, wordt er samen met u en de zorgvrager gekeken welke hulp u beide nodig heeft. Daarna wordt er gekeken welke vrijwilliger u samen de beste ondersteuning kan bieden.

De vrijwilliger neemt de zorg even van u over. De vrijwilliger wordt begeleid door een coördinator en krijgt diverse cursussen aangeboden ter ondersteuning.