Familiezorg/ andere culturele achtergrond
Familiezorg/ andere culturele achtergrond

Niet-westerse mantelzorgers zijn vaker zwaar belast of overbelast dan autochtone
mantelzorgers. Soms is  'familiezorg' voor deze groep een betere term dan 'mantelzorg'.
Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse mantelzorgers minder gebruikmaken van ondersteuning,
ook als ze wel bekend zijn met de mogelijkheden.
Dat is jammer, want ook voor u staan de deuren van Mantelzorg Brabantse Wal open!

Opvallende aandachtspunten:

  • Het zijn vooral vrouwen die mantelzorgtaken op zich nemen;
  • Het is vaak vanzelfsprekend dat familieleden mantelzorgtaken op zich nemen;
  • Het weigeren van die taken is in veel gevallen onbespreekbaar, met overbelasting als risico;
  • Er wordt weinig gebruik gemaakt van ondersteuning (steunpunten mantelzorg, thuiszorg, zorgvrijwilligers);
  • Kinderen worden op jonge leeftijd al ingezet als tolk of voor begeleiding bij medicijngebruik (taal)
Sinds dit jaar zoeken wij ambassadeurs om kleine bijeenkomsten te organiseren voor mantelzorgers met een andere culturele achtergrond.  In deze flyer vindt u hier meer informatie over.