Familiezorg/ andere culturele achtergrond
Familiezorg/ andere culturele achtergrond

Niet-westerse mantelzorgers zijn vaker zwaar belast of overbelast dan autochtone
mantelzorgers. Soms is  'familiezorg' voor deze groep een betere term dan 'mantelzorg'.
Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse mantelzorgers minder gebruikmaken van ondersteuning,
ook als ze wel bekend zijn met de mogelijkheden.
Dat is jammer, want ook voor u staan de deuren van Mantelzorg Brabantse Wal open!

Opvallende aandachtspunten:

  • Het zijn vooral vrouwen die mantelzorgtaken op zich nemen;
  • Het is vaak vanzelfsprekend dat familieleden mantelzorgtaken op zich nemen;
  • Het weigeren van die taken is in veel gevallen onbespreekbaar, met overbelasting als risico;
  • Er wordt weinig gebruik gemaakt van ondersteuning (steunpunten mantelzorg, thuiszorg, zorgvrijwilligers);
  • Kinderen worden op jonge leeftijd al ingezet als tolk of voor begeleiding bij medicijngebruik (taal)